ÖRMÉNY KARÁCSONY

ÖRMÉNY KARÁCSONY

In: Kiemelt hír

A Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Tisztelettel várja Önöket 2018.december 18-án, kedden 16,00 órai kezdettel megrendezésre kerülő „ÖRMÉNY KARÁCSONY” programjára Helyszín: Helyszín:Agora,Táborállás park 1.

Tovább...

"HOTEL YEREVAN" SZÍNHÁZ VESZPREM-ben

In: Kiemelt hír

Az elmúlt évek kitartó, magas színvonalú munkája bebizonyította, hogy a Magyarországi örmény közösség életében, kulturális értelemben a színház az egyik legfontosabb összetartó erő. November 9 –en Agóra Veszprém Városi Művelődési…

Tovább...

Október 6-a Veszprémben

Október 6-a Veszprémben

In: Kiemelt hír

A veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat ez évben is megemlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről és elhelyezte a tisztelet és gyász virágait. Különös tisztelettel emlékeztek a két örmény katonai vezetőre,…

Tovább...

Örményország függetlenségének 27. évfordulója Budapesten

Örményország függetlenségének 27. évfordulója Budapesten

In: Kiemelt hír

 Az Örmény Ifjúsági Egyesület szeptember 28-án Budapesten, 7. kerületi KA11 Kulturális központban emlékezett meg Örményország függetlenségének 27. évfordulójáról. Az eseményen jelenvolt Akopján Nikogosz elnök, Bajkai István országgyűlési képviselő, Alex Avanesian,…

Tovább...

Az örmény apostoli egyház emlékezett meg ünnepélyes szentmise keretében Szent Tádé és Szent Bertalan alapítókról

Az örmény apostoli egyház december 2-án emlékezett meg Ecsmiadzinban ünnepélyes szentmise keretében Szent Tádé és Szent Bertalan alapítókról. A megemlékezésen bemutatták a Szent Dárdát. Az örmény apostoli egyház nagy tiszteletben tartja és őrzi a szentek ereklyéit és több relikviáit is őriz. Az egyik legjelentősebb a dárda, amellyel Jézus oldalába döftek. János apostol tanúsága szerint, egy harcos dárdával a keresztre feszített Jézus oldalába döfött. (János 19,34) A Legendárium szerint ezt a dárdát Tádé apostol Örményországba vitte. A középkorban a dárdát az Ajrivank kolostorban őrizték. Később a kolostort Szurb Geghardnak, azaz Szent Dárdának keresztelték át. Ma ez a relikvia Ecsmiadzinban található. Minden Örmények Katolikosza ezzel a dárdával szenteli meg a kenetet a kenetfőzés idején.

Bakodi Péter: Zarándokút az óhazába

Az Örmény Kulturális Központ szervezésében valósult meg az a zarándokút, melyre már olyan nagy igény mutatkozott a résztvevők részéről. Az utazásról Bakodi Péter készített színes, képes beszámolót. Ha jövőre is összegyűlik a kellő számú érdeklődő, akkor nem lesz akadálya, hogy újabb zarándokcsoport járja végig a keresztény Örményország gyönyörű helyeit.

Az embert különös, keserédes, de ugyanakkor felemelő érzés járja át, amikor először szembesül az Ararát fenségével Jerevánban. A szent hegy ellentmondást nem tűrően uralja a horizontot, kék lankái és hófehér süvege valósággal megbabonáz. Elérhetetlensége, és sajátos misztikuma ellenére az Ararát élő, szerves része az örmény főváros mindennapjainak. Büszke, de egyben szomorú mementója e sokat szenvedett nép egykori nagyságának. Ezt a helyieken kívül talán csak mi, közép-kelet-európaiak érezhetjük át igazán.

Budapestről induló zarándokcsoportunk, a késő éjszakai érkezés miatt elsőként az ősi örmény kéziratokat rejtő Matenadaran udvarán pillanthatta meg az Ararátot. A viszonylagos beépítettség miatt, az ekkor még csak épphogy kitárulkozó csoda teljes pompájában a híres Cascade-ról tárult elénk. Az őszi napfény melegsége által felszabadított belső nyugalmat felerősítette a szent hegyből áradó energia, amit ennél hatványozottabban csak a következő nap érezhettünk, az örmény-török határ mentén fekvő Khor Virap kolostornál. Feltöltődve indulhattunk az ország déli régiója felé.

A hosszú, vadregényes utazás következő állomása az Amaghu patak által kivájt kanyon mélyén elhelyezkedő Noravank kolostor volt. A vöröslő sziklafalak koszorúzta égbe nyúló főtemplom, az örmény építészet egyedi remekműve. A 14. század kezdetén tevékenykedő kőfaragó- és építőmester, Momik munkáin mintha nem is fogtak volna az elmúlt évszázadok. Ma is, szinte újkori formájukban tárulnak a látogatók elé. A közelben fekvő ikonikus borvidék, Areni rubintvörös nedűi felvillanyozzák a fáradt utazót, serkentve a lelket és a szellemet a további utazásra.

A magasba tornyosuló szerpentinen kanyarogva megérkezünk Szjunik tartományba. Ridegebb, szélfútta táj tárul elénk. Ezen a kietlen fennsíkon terül el az „örmény Stonehengenek” is nevezett Karahundzs, avagy Zorac Karer. A lenyugvó nap fényei pompás színekkel festik meg a több ezer éves menhireket. Az embert furcsa kíváncsiság fogja el: vajon mit vizsgálhattak őseink a sziklákba vájt kémlelőlyukakon keresztül? Az estét a karabahi határ menti Goriszban töltjük.

Másnap reggel felkeressük Khondzoreszk sziklákba vájt, kis elhagyatott faluját. A mély kanyon felett átívelő függő hídon haladva furcsa gondolatok cikáznak az emberben, amelyeket még az alattunk csobogó víz hangjai sem képesek kiverni a fejünkből. A nehézségekkel teli élet, a korábbi lakosok kitartása és élni akarása őszinte tiszteletet érdemel.

Tatev kolostora hirtelen bukkant fel előttünk, miután az impozáns, üvegfalú felvonó túljutott a közel 6 kilométer hosszú drótkötélpálya féltávján. A színesbe forduló, de itt-ott még jócskán zöldellő hegyoldalak között fekvő épületegyüttes igazi, képeslapra illő tünemény. A kolostor udvarában elhelyezett középkori „szeizmográf” pedig, az örmény tudósok mai szemmel nézve is komoly elismerést érdemlő szakértelméről tanúskodik.

A hosszú visszaút fáradalmait kipihenve kora reggel indulunk útra Jerevánból. Elsőként a régióban egyetlenként fennmaradt pogány templomot, Garnit keressük fel, majd tovább utazunk a búcsújáróhelyként is szolgáló Geghard kolostorba. A barlangszerű templomkomplexum meghitt terei még a vallástól idegenkedők lelkét is megmozgatja. Geghardot egy fenséges halas ebéd, majd Szevánavank kolostora követi. A káprázatos színkombinációkkal tarkított, vöröslő-sárgálló Dilidzsánon keresztül jutunk el Hagharcinba, ahol belebotlunk egy percekkel azelőtt egybekelt ifjú párba. A nászmenetet a „rókás autó” vezeti. Az örmény mondavilágban ravaszdi barátunk a hírvivő szerepét tölti be, így a kocsisor első helye is neki dukál.

Másnap a három északi kolostorral kezdünk. Odzun, Sanahin és Haghpat. Utóbbi kettő, egymástól mindössze fél óra távolságra lévő műremek, méltán nyerte el Örményországban elsőként, az UNESCO világörökségi helyszín elismerést. Egy újbóli fárasztó etapot követően kipihenten ébredünk és meghódítjuk Amberd „felhők feletti” várát az Örményország legmagasabb hegyének számító Aragac oldalában.

Jerevánba visszatérve felkeressük a genocídium emlékművét. A centenáriumra átadott modern múzeum megrázó részletességgel mutatja be az örmény nép által átélt nagy katasztrófát. A magasba meredő kőkoszorú mélyén lángoló örökmécses fényénél az emlékezés és a részvét mellett óhatatlanul is felmerül az emberben: hogyan lehet az, hogy száz évvel a tragédia után – az elkövetők büntetlensége és megbánása hiányában – továbbra sem nyugodhatnak békében a tömeggyilkosság áldozatai?

Utazásunk lassan a végéhez ér, Zvartnoc, Szardarapat és Ecsmiadzin zárja ezt az élményekkel teli, lelkiekben mindenki feltöltő zarándoklatot. Búcsúzóul felkeressük még a második világháborút követően örményországi kényszermunkán résztvevő magyar katonák emlékművét Jereván belvárosában. Szomorú érzés fog el ekkor, hisz hazánk kormánya – a közelmúlt szomorú tanulságai alapján – közel sem tartja ekkora becsben az örményeket.

Repülőnk lassan a magasba emelkedik, és mi távolodunk a csodás óhazától. Örményország légterét elhagyva, a havas hegycsúcsokon pihentetjük szemünket, és csak abban reménykedünk, hogy lesz még alkalom, hogy meglátogathassuk ezt a varázslatos földet.

Ararát-hegy

Az Ararát kétcsúcsú vulkáni masszívum az Örmény-magasföld nyugati részén. Az egyik csúcsa a Kis-Ararát, a másik a Nagy-Ararát. A hegység Törökország és Örményország határának közelében fekszik, de török területen, 5000 méter feletti legmagasabb csúcsokkal.

Két fő része (csúcsa):

Nagy-Ararát (török: Ağrı vagy Eğrı Dağı, örmény: Մասիս Maszisz vagy Արարատ Ararat)
Kis-Ararát (török: Küçük Ağrı Dağı, örmény: Սիս)
2004-ben a hegység mindkét része egy Nemzeti Park része lett. A terület viszont török katonai területnek számít és csak külön engedéllyel látogatható. A fő csúcs 5137 m magas. Relatív magassága az Araksz völgyéhez 875 méter, a Doğu Bayazıt medencéhez 2000 méter. A Kis-Ararát 3896 méter magas. Jelenlegi hóhatára 4000 méter körül van, gleccserei akár 2300 méteres magasságig elérhetnek.
A hegy a nevét az i. e. 1. évezredi Urarturól kapta („Ararát Királyság”), és asszír eredetű.

A Biblia özönvíz-történetében az Ararát hegyén feneklett meg Noé bárkája (Ter. 8:4)

A 10. század előtti örmény tradíció és az arab hagyomány több más lehetséges helyet is tartalmaz az özönvíz történethez, például a Jūdī-hegyet. (Korán, 11:46) Az örmény hagyomány alapján Noé fiának, Jáfetnek egyik leszármazottja visszatért a környékre, és itt hozta létre az örmény nemzet gyökereit.

A vulkanizmus nyomai hozzávetőleg 1200 km²-es területen találhatók meg. A paleozoikum képződményeit a folyók üledékei betakarják. A két fő csúcs a pliocén végén és a pleisztocénben működött. A vulkanizmus a szubdukciós típusba tartozik, az Eurázsiai-lemez és az Arábiai-lemez ütközése következtében mintegy 25 millió éve kiemelkedett a Kaukázus, és az Eurázsiai-lemez alábukó lemezpereme hozta létre az Ararátot. Eredetileg a szinorogén és szubszekvens szakaszban andezites láva volt jellemző, de a finális periódus bazaltos lávaömlései is megtalálhatók. Ez utóbbi kitörések viszonylag nem régen, néhány ezer éve voltak. A vulkáni tevékenység legvégső szakasza, a földrengéses periódus ma is tart, időnként nagy erejű földrengések rázzák meg az Ararát környékét.

Haghpat

Haghpat (örményül Հաղպատ) falu az észak-örmény Lori tartományban, nem messze Alaverdi városától és a grúz határtól. A hegyvidéki falu egy sziklacsúcsoktól és mély folyóvölgyektől övezett fennsíkon található. Sanahin és Akner falvak, valamint Alaverdis egyes részei látótávolságon belül a fennsík más részein találhatóak, azonban mély folyóvölgyek választják el őket. A falu alig profitál a Haghpatavank kolostor-együttes turizmusából, a lakosok nagy része állattenyésztésből él, néhányan Alaverdibe (10 km) járnak be dolgozni, míg mások a környező erdőkben gyümölcsöt gyűjtögetnek (szeder, som) és ezt adják el a piacon. Vízért a falu lakói a számtalan hegyi forrás valamelyikéhez járnak.

Haghpat falu az ott található Haghpatavank (Հաղպատավանք) kolostoregyüttes révén ismert, amelyet a 10. században alapítottak és amely aSanahin-kolostorral együtt a Világörökség része. Az építkezést a Bagratiden-uralkodóház idején kezdték el Kr. u. 970 körül. A kolostor régebbi részét, a Surb Nshan templomot (Szentkereszt-templom) 991-ben fejezte be az örmény építész Trdat. A kolostor az Örmény Apostoli Egyháztulajdona. A kolostor területén található néhány kacskar (emlékkő díszes vésettel, általában kereszt formában) és több püspök sírhelye is. Az együttes a középkori örmény építészet kiemelkedő példája.

 

Felhívás

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!

Adószámunk: 18918816-1-19

 


Arménia Népe Kulturális Egyesület
18042058-1-43 


Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület
18119691-1-41


Örmény Apostoli Vallási Közösség Egyesület
18297179-1-41

 

Köszönjük!

Elérhetőség

 

e-mail: n.akopyan@yahoo.com
telefon: 06-70-945-1588

 

Online Rádiók

 

 


 

nemzetisegi adasok 101h 

Támogatóink

AZ ÖRMÉNY KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATJA

 

emmi logo

Keresés